No. 124 (2019)

					View No. 124 (2019)

У попередньому випуску Наукового вісника НМАУ ім. П. І. Чайковського під назвою «Історія музики: проблеми, процеси, персони»1 упорядники здійснили спробу сформувати наукову збірку з текстів різної тематичної спрямованості, об’єднавши їх у певне концептуальне ціле трьома проблемними векторами, що перераховані у другій, уточнюючій частині назви. Саме така композиція, на нашу думку, може бути одним із відображень сучасного світу – з його мозаїчністю, фрагментованістю, дискретністю. Аналогічна ідея лежить і в основі пропонованої читачу збірки. Три її розділи – «Проблемне поле сучасного музикознавства: від феноменології до компаративістики», «Жанрові та стильові процеси в музичній культурі минулого та сучасності», «Персональний вимір історії музики – складаються з текстів різної тематичної спрямованості, що базуються на різному матеріалі і належать представникам різних музикознавчих шкіл та різних генерацій. Стаття академіка сусідить тут з текстом аспіранта, дослідження українських науковців – з розвідками наших колег зі США, Польщі та Румунії. Така засаднича різноманітність – свідчення активності українського музикознавства та результат живого й науково плідного спілкування вітчизняних вчених із зарубіжними колегами.

Немає сумнівів у тому, що конфігурація збірки могла би бути зовсім іншою навіть при збереженні її матеріалу. Скажімо, демаркаційні лінії могли б поділяти її по напрямках «вітчизняна музика – зарубіжна музика», «музичне мистецтво сучасності – музика минулих епох», «академічне мистецтво – неакадемічне мистецтво», «теоретичні проблеми – практика музичного життя» тощо. Названі силові лінії, хоч і не артикульовані спеціально, проте існують, створюючи додаткові перетини сенсів, викликаючи цікаві (а інколи й неочікувані) паралелі та алюзії, формуючи проблемні вузли, що очікують на усвідомлення та розв’язання. Інакше кажучи, збірка не тільки не закриває розглядувані питання, але й відкриває нові горизонти наукового пошуку принаймні у трьох напрямках осмислення музичної історії: проблем, процесів та персон.

Published: 2019-05-07