No 124 (2019)

DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4190.2019.124

У попередньому випуску Наукового вісника НМАУ ім. П. І. Чайковського під назвою «Історія музики: проблеми, процеси, персони»1 упорядники здійснили спробу сформувати наукову збірку з текстів різної тематичної спрямованості, об’єднавши їх у певне концептуальне ціле трьома проблемними векторами, що перераховані у другій, уточнюючій частині назви. Саме така композиція, на нашу думку, може бути одним із відображень сучасного світу – з його мозаїчністю, фрагментованістю, дискретністю. Аналогічна ідея лежить і в основі пропонованої читачу збірки. Три її розділи – «Проблемне поле сучасного музикознавства: від феноменології до компаративістики», «Жанрові та стильові процеси в музичній культурі минулого та сучасності», «Персональний вимір історії музики – складаються з текстів різної тематичної спрямованості, що базуються на різному матеріалі і належать представникам різних музикознавчих шкіл та різних генерацій. Стаття академіка сусідить тут з текстом аспіранта, дослідження українських науковців – з розвідками наших колег зі США, Польщі та Румунії. Така засаднича різноманітність – свідчення активності українського музикознавства та результат живого й науково плідного спілкування вітчизняних вчених із зарубіжними колегами.

Немає сумнівів у тому, що конфігурація збірки могла би бути зовсім іншою навіть при збереженні її матеріалу. Скажімо, демаркаційні лінії могли б поділяти її по напрямках «вітчизняна музика – зарубіжна музика», «музичне мистецтво сучасності – музика минулих епох», «академічне мистецтво – неакадемічне мистецтво», «теоретичні проблеми – практика музичного життя» тощо. Названі силові лінії, хоч і не артикульовані спеціально, проте існують, створюючи додаткові перетини сенсів, викликаючи цікаві (а інколи й неочікувані) паралелі та алюзії, формуючи проблемні вузли, що очікують на усвідомлення та розв’язання. Інакше кажучи, збірка не тільки не закриває розглядувані питання, але й відкриває нові горизонти наукового пошуку принаймні у трьох напрямках осмислення музичної історії: проблем, процесів та персон.

Table of Contents

Problem field of modern musicology: from phenomenology to comparative studies

Phenomenon of the Game in Modern Music Works PDF (Українська)
Bohdan Siuta 8-17
«Everyone writes Music to Poems, and I write Poems to Music...» (features to the problem of intermediality in the cycle «Night concerts» by Mykola Bazhan) PDF (Українська)
Valentyna Redia 18-30
Dialogue of epochs in music thinking of Arvo Pärt: “Credo” PDF (Українська)
Natalia Liva 31-42
Art rock concert practice and its projection into the XXIst century PDF (Українська)
Volodymyr Romanko 43-53
Odessa Italian Opera and Eastern War: Features of the Theatrical Season of 1854–1855 PDF (Українська)
Kostiantyn Batsak 54-75

Genre and stylistic processes in the musical culture of the past and the present

The genre of the motet in the Jean-Philippe Rameau's creativity PDF (Українська)
Vira Artemieva 76-85
Guitar creativity of Agustin Barrios in the context of the development of Paraguayan music PDF (Українська)
Tymur Ivannikov, Tetiana Filatova 86-102
Spatio-temporal multidimensionality of the Ukrainian organ symphonies: from sound to genre PDF (Українська)
Daryna Kupina 103-114
Rock ballad in Ukrainian music PDF (Українська)
Iryna Vavshko 115-124
Directions in Romanian Music of Banat Region in National and European Context PDF
Veronica Demenescu 125-132

Personal dimension of music history

Rethinking Stravinsky historically and theoretically PDF
Valery Glivinsky 133-150
Stanislav Lyudkevych – the Artist of Universal Talent PDF (Українська)
Olha Komenda 151-160
Zoltan Kodály and Stanislav Lyudkevych PDF
Yurii Chekan 161-169
Vitaly Gubarenko and Stefan Turchak: Stellar times of the creative community of the composer and interpreter-conductor PDF (Українська)
Maryna Cherkashina-Gubarenko 170-182
Julius Zarembsky: eight views on a creative person PDF (Українська)
Аlina Zagladko 183-201
Connections between Paweł Szymański's works and Ukrainian history and culture PDF
Violetta Kostka 202-207