Home

НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ISSN 2522-4190 (print) ISSN 2522-4204 (online)

Засновник: Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Видавець:  Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ, No. 15129-3701Р від 30.04.2009 p.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.

Журнал присвячений питанням закономірності і тенденції формування українського національного культурно-мистецького простору; проблемам виконавської діяльності в різних напрямах музичного мистецтва; сучасним проблемам розвитку культури, освіти, науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспектах; особливостям інтеграції української культури і мистецтва у європейський і світовий простір тощо. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Науковий журнал зареєстровано і проіндексовано в українських та міжнародних наукометричних базах даних: Google Scholar, «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CiteFactor, WorldCat, CrossRef.

Електронна версія розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.