Directions in Romanian Music of Banat Region in National and European Context

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4190.2019.124.165416

Keywords:

Romanian music, Banat region, European music, modalism, 19th century, 20th century

Abstract

The musicological studies on the compositional techniques approached by the representative composers from the Banat region, Romania and Europe reveal similarities in their creation. In this sense, we pointed out the main directions present in the Romanian music, as well as their connection to the European models, practiced between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. The connection of the Romanian creation to the European one of this period was made by the presence in the typologies of musical language of the common elements identified in the musical creation of the representatives of the national schools.

Author Biography

Veronica Demenescu, West University of Timisoara (Timisoara)

Деменеску В. Л.

References

Alexandru, T. (1968). Constantin Brăiloiu şi valorificarea înregistrărilor de muzică populară. Bucureşti, Revista Muzica, nr.8.

Brăiloiu, C. (1967). Opere I. Bucureşti, Editura Muzicală.

Breazul, G. (1970). Pagini din istoria muzicii româneşti. Bucureşti, Editura Muzicală.

Buciu, D. (1981). Elemente de scriitură modală. Bucureşti, Editura Muzicală.

Codreanu, P. and Firca, G. (1966). Unitatea de concepţie şi diversitatea de stiluri în muzica românească contemporană. Bucureşti, Revista Muzica, nr.6.

Cosma, O. L. (1969). Coordonate ale muzicii româneşti contemporane. Bucureşti, Revista Muzica, nr.7.

Cosma, O. L. (1974). Hronicul muzicii româneşti II. Bucureşti, Editura Muzicală.

Cosma, O. L. (1988). Hronicul muzicii româneşti VIII. Bucureşti, Editura Muzicală.

Cosma, O. L. (1995). Universul muzicii româneşti. Bucureşti, Editura Muzicală.

Cuclin, D. (1957). Despre armonizarea modală. Bucureşti, Revista Muzica, nr. 4.

Firca, C. L. (2002). Modernitate şi avangardă în muzica ante- şi interbelică a secolului XX (1900-1940). Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române.

Firca, G. (1966). Bazele modale ale cromatismului diatonic. Bucureşti, Editura Muzicală.

Firca, G. (1965). Muzicologia contemporană şi problemele limbajului muzical. Bucureşti, Revista Muzica nr.3.

Firca, G. (1972). Patriotism şi caracter naţional. Bucureşti, Revista Muzica, nr.2.

Giuleanu, V. (1986). Tratat de teoria muzicii. Bucureşti, Editura Muzicală

Glodeanu, L. (1966). Rolul folclorului în creaţie. Bucureşti, Revista Muzica, nr.7.

Meţianu, L. (1974). Specific naţional şi universalitate. Bucureşti, Revista Muzica, nr.5.

Olah, T. (1974). Folclor şi esenţă, şcoală naţională şi universalitate. Bucureşti, Revista Muzica, nr.5.

Oprea, G. (1988). Sisteme sonore în folclorul românesc. Bucureşti, Editura Muzicală.

Pascu, G. and Boţocan, M. (2003). Carte de istorie a muzicii II. Iaşi, Editura Vasiliana ’98.

Vancea, Z. (1968). Tendinţe şi orientări în muzica contemporană. Bucureşti, Revista Muzica, nr.1.

Vancea, Z. and Niculescu, Ş. (1966). Raportul între naţional şi universal în lumina dezvoltării istorice a muzicii. Bucureşti, Revista Muzica, nr.3.

Downloads

Published

2019-04-25

Issue

Section

Genre and stylistic processes in the musical culture of the past and the present